Osoby uczące się języka chińskiego mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium do Chin; poniżej podstawowe informacje o wyjazdach stypendialnych na rok 2020/2021:

 

Przewodnik Aplikacyjny dla Nauczycieli Języka Chińskiego

Instytut Konfucjusza: Stypendium 2020

[POLISH VERSION]

 

W celu wykształcenia wykwalifikowanych nauczycieli języka chińskiego oraz rozwoju edukacji w języku chińskim w innych krajach, Kwatera Główna Instytutu Konfucjusza/Hanban kontynuuje program Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego (Instytut Konfucjusza). Instytuty Konfucjusza, niezależne Klasy Konfucjańskie, niektóre centra egzaminacyjne HSK, specjalizacje chińskie na zagranicznych uniwersytetach, stowarzyszenia zawodowe zajmujące się nauczaniem języka chińskiego w innych krajach, ambasady Chin (konsulaty) za granicą (czyli tzw. „instytucje polecające”) mogą rekomendować wybitnych studentów oraz obecnie zatrudnionych nauczycieli języka chińskiego, w celu pogłębienia wiedzy w zakresie nauczania języka chińskiego (lub pokrewnych specjalizacji) na chińskich uniwersytetach i uczelniach wyższych (tzw. „instytucje przyjmujące”).

 

KRYTERIA OGÓLNE

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

a) nie są obywatelami chińskimi;

b) są w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, odznaczają się dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem;

c) są zaangażowani w nauczanie i międzynarodową promocję języka chińskiego;

d) są w wieku od 16 do 35 roku życia (dnia 1 września 2020 r.). Kandydaci aktualnie pracujący jako nauczyciele języka chińskiego nie mogą mieć więcej niż 45 lat, podczas gdy studenci studiów licencjackich nie mogą mieć więcej niż 25 lat;

 

  1. 1.          RODZAJE STYPENDIÓW

 

A. Stypendium doktoranckie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: DTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie cztery lata akademickie. Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra Nauczania Języka Chińskiego Jako Języka Obcego, Językoznawstwa, Nauczania Języka Chińskiego Osób Posługujących się Innymi Językami, lub też innych kierunków związanych z edukacją.

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 200 punktów z egzaminu HSK (poziom 6), 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom zaawansowany) i mieć ponad 2-letnie doświadczenie w nauczaniu języka chińskiego i dziedzinach pokrewnych.

 

Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów będą miały zagwarantowane stanowisko w instytucji dydaktycznej (wymagane jest przedstawienie potwierdzenia od przyszłego pracodawcy).

 

B. Stypendium magisterskie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: MTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie dwa lata akademickie.

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata i uzyskać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 5) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów będą miały zagwarantowane stanowisko w instytucji dydaktycznej (wymagane jest przedstawienie potwierdzenia od przyszłego pracodawcy).

 

            C. Stypendium licencjackie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: BTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie cztery lata akademickie.

Kandydat musi przedstawić dyplom ukończenia szkoły średniej i wynik co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

 

D. Stypendium Roczne

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 r. i zapewnia stypendium przez maksymalnie 11 miesięcy. Studenci zagraniczni studiujący obecnie w Chinach nie mogą otrzymać stypendium.

 

                      i.        TCSOL: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Obcego

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 270 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

 

                     ii.        Język i literatura chińska, Historia Chin, Filozofia Chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

 

                    iii.        Nauka Języka Chińskiego

Aplikanci muszą uzyskać minimum 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 3). Priorytet w zdobyciu stypendium będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.

 

E. Stypendium Semestralne

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 lub w marcu 2021 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie 5 miesięcy. Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium.

 

                      i. TCSOL, Język i literatura chińska, Historia Chin, Filozofia Chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

 

                     ii.  Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK. Priorytet w zdobyciu stypendium będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.

 

F.    Stypendium 4-tygodniowe

Program rozpoczyna się w lipcu lub grudniu 2020 roku i zapewnia czterotygodniowe stypendium. Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium.

 

                      i. Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji, Nauka Języka Chińskiego + Doświadczenie Mieszkania z Chińską Rodziną, Specjalny Czterotygodniowy Program dla Studentów Instytutów Konfucjusza

 

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK. Powyższy kurs organizowany jest przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10 – 15 uczestników w porozumieniu z Instytucją Goszczącą.

Przed wyjazdem, Instytut Konfucjusza w porozumieniu z instytucją przyjmującą opracowuje szczegółowy plan wyjazdu, a następnie przedstawia go Kwaterze Głównej Instytutu Konfucjusza/Hanban’owi do zatwierdzenia.

 

G. Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej

  1. Hanban, we współpracy z niektórymi uczelniami wyższymi,

ustanowił specjalne "Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”). W ramach tego porozumienia, aplikant może ubiegać się o stypendium roczne, stypendium magisterskie MTCSOL oraz stypendium licencjackie BTCSOL na uczelniach biorących udział w programie.

Aplikacja na stypendium „Język Chiński + Kształcenie Zawodowe” (“Chinese + Vocational Training”) odbywa się zgodnie ze standardami ustanowionymi przez odpowiednie instytucje goszczące w systemie aplikacyjnym (informacje o kategoriach oraz liczbie miejsc odpowiednich instytucji są wypisane poniżej w załączniku nr 1).

 

                                    ii. “Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”) między Hanbanem a wydziałami edukacyjnymi i uniwersytetami innych krajów.

Metody rekrutacji, kwoty i formy wsparcia w ramach tego stypendium zostaną zaktualizowane na stronie internetowej Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego.

 

 

PROCEDURA APLIKACYJNA

Rejestracja online zostanie otwarta 1 marca 2020 r. i będzie dostępna na stronie internetowej Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego: cis.chinese.cn .

Na stronie należy się zalogować, wyszukać odpowiednie instytucje rekomendujące oraz przyjmujące, a następnie załadować materiały aplikacyjne w systemie elektronicznym.

Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, chińskie centrum testów językowych oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów są instytucjami rekomendującymi odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących.

Gdy materiały aplikacyjne zostaną zweryfikowane pozytywnie przez wydział stypendialny Hanbanu, instytucja przyjmująca dokona wyboru kandydatów i przekaże do Hanbanu listę wybranych osób.

Hanban zorganizuje panel ekspertów celem przeprowadzenia oceny kandydatów oraz ich ostatecznego wyboru.

Na profilu prywatnym aplikant może śledzić przebieg aplikacji, otrzymuje komentarze oraz ostateczne wyniki rekrutacji. Stypendyści, którzy otrzymali pozytywną decyzję muszą zatwierdzić ofertę stypendialną instytucji przyjmującej aby przejść przez kolejne procedury związane ze studiowaniem w Chinach. Należy wydrukować certyfikat CIS (tj. zaświadczenie o otrzymaniu stypendium), który dostępny będzie w systemie elektronicznym oraz zarejestrować się w instytucjach przyjmujących w wyznaczonym terminie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY NA STYPENDIUM KONFUCJUSZA

Instytucje rekomendujące oraz goszczące powinny sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów z wymaganiami oraz sprawdzić zgodność imienia aplikującego, obywatelstwa oraz adresu zameldowania. Jeżeli powyższe dokumenty nie są w wersji chińskiej lub angielskiej, wymagane jest tłumaczenie notarialne dokumentów.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wewnętrzne terminy składania wniosków Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim:

a) 9 kwietnia 2020 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się w lipcu 2020 r.);

b) 9 maja 2020 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się we wrześniu 2020 r.;

c) 9 września 2020 r. dla programów rozpoczynających się w grudniu 2020 r. oraz w marcu 2021 r.);

 

Hanban powierzy panelowi eksperckiemu przegląd aplikacji. Decyzje będą podejmowane na podstawie wyników i poziomów HSK i HSKK oraz innych czynników. Ze względu na duże zainteresowanie programem na każdy kraj przewidziana jest określona pula stypendiów.

 

 

KONKURS „MOST DO JĘZYKA CHIŃSKIEGO”

Laureaci finału konkursu "Most do Języka Chińskiego", którzy otrzymali certyfikat stypendialny Instytutu Konfucjusza 2020, powinni zalogować się na stronie stypendium Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego (Instytut Konfucjusza) i przedstawić dokumenty odpowiednim instytucjom przyjmującym po okazaniu certyfikatu stypendialnego. W razie pytań, prosimy o kontakt chinesebridge@hanban.org

 

 

SZEGÓŁOWY PROGRAM KURSÓW

W sprawie programów studiów i kursów, prosimy kontaktować się BEZPOŚREDNIO z instytucją goszczącą.

Instytucja przyjmująca ma prawo wymagać rozmowy kwalifikacyjnej z aplikującym.

 

INNE

-       Wnioskodawcy zobowiązani są znać szczegółowe kryteria i terminy rejestracji oraz przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie ze wymogami danego stypendium;

-       Od stypendystów wymagane będzie podejście do określonych egzaminów celem weryfikacji postępów w nauce. Beneficjentów stypendiów kończących się zdobycie stopnia naukowego prosimy o zapoznanie się z „Metodami rocznej ewaluacji stypendysty Instytutu Konfucjusza” (Annual Appraisal Procedures of Confucius Institute Scholarship);

-       Stypendyści, którzy nie zarejestrują się w wybranej instytucji przyjmującej na czas, nie przejdą pozytywnie oceny stanu zdrowia, porzucą studia/zostaną zawieszeni w statusie studenta, zostaną pozbawieni stypendium;

 

KONTAKT

Biuro ds. Egzaminów oraz Stypendiów

Email: scholarships@hanban.org

Tel: +86-10-58595727

 

 

Application Guide for International Chinese

Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship 2020

[ENGLISH VERSION]

 

For the purpose of cultivating qualified International Chinese language teachers and facilitating Chinese language education in other countries, the Confucius Institute Headquarters (CIH) will continue with the International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship. Confucius Institutes, independently operated Confucius Classrooms, certain HSK test centers, Chinese language (education) departments of foreign universities, professional associations for Chinese language instruction of other countries, Chinese embassies (consulates) abroad (collectively “recommending institutions”) may recommend outstanding students and currently-employed Chinese language teachers to study International Chinese Language Education or related majors in Chinese universities and colleges (“host institutions”).

 

ELIGIBILITY

All applicants shall be:

a) non-Chinese citizens;
b) in good physical and mental conditions, and with good academic performance and conduct;
c) committed to the Chinese language education and related work;
d) between the ages of 16 and 35 (as of September 1 , 2020). Applicants currently working as Chinese language teachers shall not be over 45, while undergraduate student applicants shall not be over 25.

 

SCHOLARSHIP TYPES AND QUALIFICATIONS

 

A. Scholarship for Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (DTCSOL)

The program commences in September 2020 and provides scholarship for a maximum four academic years. Applicants shall hold a Master’s degree in Teaching Chinese as a Foreign Language, Linguistics, Teaching Chinese to Speakers of Other Languages or education-related majors. Applicants shall have a minimum score of 200 on the HSK Test (Level 6), 60 on the HSKK

test (Advanced Level) and more than 2 years’ work experience in Chinese language teaching and related fields. Priority will be given to applicants who may provide a work contract with a teaching institution upon completing their studies in China or a proof to the same effect.

 

B. Scholarship for Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of

Other Languages (MTCSOL)

The program commences in September 2020 and provides scholarship for a maximum of two academic years. Applicants shall hold a Bachelor’s degree, and have a minimum score of 210 on the HSK Test (Level 5) as well as 60 on the HSKK test (Intermediate Level). Priority will be given to applicants who may provide a work contract with a teaching institution upon completing their studies in China or a proof to the same effect.

 

C. Scholarship for Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (BTCSOL)

The program commences in September 2020 and provides scholarship for a maximum of four academic years. Applicants shall hold a senior high school diploma and a minimum score of 210 on the HSK Test (Level 4) as well as 60 on the HSKK test (Intermediate Level).

 

D. Scholarship for One-Academic-Year Study

The program commences in September 2020, and provides scholarship for a maximum of eleven months.International students currently studying in China are not eligible.

 

i. TCSOL

Applicants shall have a minimum score of 270 on the HSK test (Level 3), and an HSKK test score is required.

 

ii. Chinese Language and Literature, Chinese History, Chinese Philosophy, etc.

Applicants shall have a minimum score of 180 on the HSK test (Level 4) and 60 on the HSKK test (Intermediate Level).

 

iii. Chinese Language Study

Applicants shall have a minimum score of 210 on the HSK test (Level 3).

Priority will be given to applicants who provide an HSKK test score.

 

E. Scholarship for One-Semester Study

The program commences either in September 2020 or March 2021, and provides scholarship of a maximum of five months. Applicants holding the X1 or X2 visa are not eligible.

 

i. TCSOL, Chinese Language and Literature, Chinese History, Chinese Philosophy, etc.
Applicants shall have a minimum score of 180 on the HSK test (Level 3), and an HSKK test score is required.


ii. Traditional Chinese Medicine and Taiji Culture

An HSK test score is required. Priority will be given to applicants who provide an HSKK test score.

 

F. Scholarship for Four-Week Study

The program commences either in July or December 2020, and provides a four-week scholarship. Applicants holding the X1 or X2 visa are not eligible.

 

i. Traditional Chinese Medicine and Taiji Culture, Chinese Language plus Home-Stay Experience in a Chinese Family, Special Four-week Program for Confucius Institutes

An HSK test score is required. The program may be organized and applied for by a Confucius Institute with 10-15 participants per group. Prior to the trip, a detailed study plan shall be made in consultation with host institutions and such plan shall be submitted to CIH for approval.

 

G. Cooperative Scholarships

 

i. Cooperative Scholarship between CIH and Host Institutions. CIH has established a scholarship in cooperation with some host institutions.

Scholarship for One-Academic-Year Study, Scholarship for MTCSOL and Scholarship for BTCSOL shall be enrolled by the relevant institutions according to the standards stipulated in this Guide. Scholarship for “Chinese + Vocational Training” shall be enrolled according to the standards announced by the relevant institutions in the International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship Application System (the categories and enrollment quota of relevant institutions are listed in Appendix 3).

 

ii. Cooperative Scholarship between CIH and Educational Departments and Universities of Other Countries. The enrollment methods, quota and forms of support under this scholarship will be updated on the International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship application website.

 

APPLICATION PROCEDURES

Online registration will be available from March 1, 2020 on the International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship application website (cis.chinese.cn). Please log on to search for recommending institutions and host institutions; upload application materials online; and track the application progress, comments and result. Scholarship holders need to confirm with the host institutions to go through the procedures of studying in China, print out the scholarship certificate online, and register at host institutions on the designated date as per the letter of admission.

 

Internal application deadlines for submitting applications to the Confucius Institute at the University of Wroclaw (Warsaw Time) are:

a) For the programs commencing in July, student application must complete before April 9th, 2020, 12 PM.

b) For the programs commencing in September, student application must complete before May 9th, 2020, 12 PM.

c) For the programs commencing in December 2020 and March 2021, student application must complete before September 9th, 2020, 12 PM.

 

CIH will entrust an expert panel to review the applications. Decisions will be made based on HSK and HSKK scores and levels, and in consideration of country distribution as well as other factors. The results will be published about three months before school starts.

 

CHINESE BRIDGE AWARD RECIPIENT POLICIES

Chinese Bridge winners who have been awarded the 2020 Confucius Institute Scholarship Certificate shall log onto the International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship website and submit documents to relevant host institutions upon presentation of their scholarship certificates. For inquiry, please contact chinesebridge@hanban.org.

 

OTHERS

a)       Please contact host institutions for curriculum and course listings.

b)       Applicants shall be familiar with the specific criteria and deadlines for registration, and submit necessary documents according to specific requirements.

c)       Degree students are subject to the annual assessment according to the Annual Appraisal Procedures of Confucius Institute Scholarship.

d)       Those who fail to register on time, fail to pass the health assessment, drop out midway and/or suspended from school will be deprived of their scholarship.

 

CIH CONTACT

Division of Test and Scholarships

Email: scholarships@hanban.org

Tel: +86-10-58595727

 

 

国际中文教师奖学金(孔子学院奖学金) 申请办法(2020 年)

[CHINESE VERSION 中文]

 

为培养合格的海外中文教师,促进各国中文教育的发 展,孔子学院总部继续设立国际中文教师奖学金(孔子学院 奖学金),以下简称奖学金,孔子学院、独立设置的孔子课 堂、部分汉语考试考点、外国高校汉语师范/中文院系、国 外有关中文教学行业组织、中国驻外使(领)馆等(以下简 称推荐机构)可推荐优秀学生和在职中文教师到中国大学 (以下简称接收院校)学习和进修汉语国际教育及相关专 业。

 

一、资助对象

1.非中国籍人士;
2.身心健康,品学兼优;

3.有志于从事中文教育、教学及相关工作;
4.年龄为 16-35 周岁(统一以 2020 年 9 月 1 日计)。在 职中文教师放宽至 45 周岁,本科奖学金申请者一般不超过 25 周岁。

 

二、奖学金类别及申请条件

 

1.汉语国际教育专业博士研究生

2020 年 9 月入学,资助期限为 4 年。具有硕士学历,硕士专业为对外汉语、语言学、汉语国 际教育或者教育相关专业。汉语考试成绩达到 HSK(六级) 200 分、HSKK(高级)60 分。2 年以上从事中文教学及相关 领域工作经历。提供毕业后拟任教机构工作协议或相关证明 者优先。

 

2. 汉语国际教育专业硕士研究生

2020 年 9 月入学,资助期限为 2 年。具有大学本科学历。汉语考试成绩达到 HSK(五级)210 分、HSKK(中级)60 分。提供毕业后拟任教机构工作协议 或相关证明者优先。

 

3.汉语国际教育专业本科生

2020 年 9 月入学,资助期限为 4 年。

具有高中学历。汉语考试成绩达到 HSK(四级)210 分、 HSKK(中级)60 分。

 

4.一学年研修生

2020 年 9 月入学,资助期限为 11 个月。不录取在华留 学生。汉语国际教育方向,汉语考试成绩达到 HSK(三级)270 分,具有 HSKK 成绩;汉语言文学、中国历史、中国哲学等 方向,汉语考试成绩达到 HSK(四级)180 分、HSKK(中 级)60 分;汉语研修方向,汉语考试成绩达到 HSK(三级) 210 分,提供 HSKK 成绩者优先。

 

5.一学期研修生

2020 年 9 月、2021 年 3 月入学,资助期限为 5 个月。不 录取护照上有 X1、X2 签证者。汉语国际教育、汉语言文学、 中国历史、中国哲学 等方向,汉语考试成绩达到 HSK(三 级)180 分,具有 HSKK 成绩;中医、太极文化方向,具有 HSK 成绩,同时提供 HSKK 成绩者优先。

 

6.四周研修生

2020 年 7 月或 12 月入学,资助期限为 4 周。不录取护 照上有 X1、X2 签证者。

中医、太极文化、汉语言+中国家庭体验、孔子学院专 项四周生方向,具有 HSK 成绩。可由孔子学院组团进行报 名,并事先联系接收院校确定在华学习计划,提前报总部审 批,每团 10-15 人。

 

7. 联合培养项目


(1)总部与接收院校合作奖学金 孔子学院总部与部分接收院校合作设立奖学金,其中一

学年研修,汉语国际教育本科、硕士类奖学金,由相关院校 按本办法规定标准招生;“汉语+职业技术培训”类奖学金 按相关院校在国际中文教师奖学金(孔子学院奖学金)系统 内公布的标准招生(相关院校招生类别及名额见附件 3)。

 

(2)总部与有关国家教育部门、大学联合培养奖学金

该类奖学金具体招生办法、名额和资助方式等及时在国 际中文教师奖学金(孔子学院奖学金)报名网站更新发布。

 

三、办理流程

 

2020 年 3 月 1 日起,申请者可登录国际中文教师奖学金 (孔子学院奖学金)报名网站(cis.chinese.cn)申请孔子学院 奖学金。登录奖学金网站,查询推荐机构与接收院校;在线提交 申请材料,关注申请进程、审核意见与奖学金评审结果;奖 学金获得者与接收院校确认办理来华留学手续,在线打印获 奖证书;按接收院校录取通知书规定的时间入学报到。

 

 波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院截止日期(以华沙时间为准):

1. 7 月入学:学生申请截止日期为 4 月 9 日,推荐机 构、接收院校审核截止日期为 4 月 20 日;

2. 9 月入学:学生申请截止日期为 5 月 9 日,推荐机 构、接收院校审核截止日期为 5 月 20 日;

3. 12 月入学 + 2021 年 3 月入学:学生申请截止日期为 9 月 9 日,推荐机 构、接收院校审核截止日期为 9 月 20 日;

 

孔子学院总部委托专家组集中评审:根据 HSK、HSKK 考分和级别,兼顾国别等因素择优资助,于入学前约 3 个月 完成奖学金评审工作,公布评审结果。

 

四、关于汉语桥获奖者

在各类汉语桥比赛中获得 2020 年度“孔子学院奖学金证 书”者,登录国际中文教师奖学金(孔子学院奖学金)网站, 凭奖学金证书向目标接收院校提交申请材料。

如有问题,请咨询 chinesebridge@hanban.org。

 

五、推荐机构和接收院校

推荐机构和接收院校依据本办法履行属地责任,提供咨 询、推荐、招生等服务。

 

六、其他

1.相关专业培养方案与教学课程,可咨询目标接收院 校。

2.申请者须了解目标接收院校的具体招生条件及报名 截止时间,按照相关规定提交申请材料。

3.学历生须参加年度评审,详见《孔子学院奖学金年 度评审办法》。

4.未按时报到、入学体检不合格、中途退学、休学者, 取消奖学金资格。

 

七、孔子学院总部联系方式

考试与奖学金处
电子信箱:scholarships@hanban.org

电话:+86-10-58595727

Załącznik 1: G. Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej:

Cooperative Scholarships/联合培养项目:

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute




newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.