Egzamin YCT (Youth Chinese Test - Egzamin z języka chińskiego dla młodzieży)

to międzynarodowy standaryzowany egzamin ze znajomości języka chińskiego zaprojektowany tak, aby zachęcać uczniów szkół podstawowych i średnich do nauki tego języka oraz do rozwijania i doskonalenia ich zdolności w tej dziedzinie. Egzamin YCT ocenia  zdolność do posługiwania się językiem chińskim w codziennym życiu i w trakcie nauki. 

Egzamin YCT składa się z części pisemnej i ustnej, z czego egzamin pisemny dostępny jest na czterech poziomach.

 

 

W roku 2019 egzamin odbędzie się w dniu 11 maja 2019r.

Termin rejestracji do 14 kwietnia 2019 r. 

http://www.chinesetest.cn/index.do

 

Egzamin odbędzie się w siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul.Krętej 1/3 o godz. 9.00 

 

ZAKRES I POZIOMY EGZAMINU

Aby zdecydować się do którego poziomu egzaminu podejść mozna oprzeć się na informacjach zawartych poniżej, lub skonsultować się z nauczycielami j. chińskieg.

POZIOM 1 YCT - 

3 miesiące nauki j.chińskiego przez 2-3h w tygodniu.

Opanowanie 80 najczęściej stosowanych słów i powiążanych wzorów gramatycznych.

POZIOM 2 YCT - 

Semestr (pół roku akademickiego) nauki języka chińskiego przez 2-3h w tygodniu

Opanowanie 150 najczęściej stosowanych słów i powiązań wzorów gramatycznych

 POZIOM 3 YCT - 

2 semestry (rok akademicki) nauki języka chińskiego przez 2-3h w tygodniu.

Opanowanie 300 najczęściej stosowanych słów i powiązań wzorów gramatycznych.

 POZIOM 4 YCT - 

Więcej niz 2 semestry (rok akademicki) nauki j.chińskiego przez 2-3h w tygodniu.

Opanowanie 600 najczęściej stosowanych słów i powiązań wzorów gramatycznych.

 

STRUKTURA ZADAŃ I ZAWARTOŚĆ EGZAMINU YCT

YCT (Poziom I) składa się z części pisemnej i ustnej. Zawiera 35 zadań testowych

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

 

Część I

5

 

 

I. Słuchanie

Część II

5

20

Około 10

Część III

5

 

Część IV

5

 

 

Wypełnienie Karty Odpowiedzi (zaznaczenie odpowiedzi dla części: Słuchanie na Karcie Odpowiedzi)

3

 

Część I

5

 

 

II. Czytanie

Część II

5

15

17

 

Część III

5

 

 

Razem:

/

35

Około 30

Cały test będzie trwał 35 minut (włączając 5 minut na wpisanie przez egzaminowanych swoich danych osobowych)

 

 

Zawartość testu:

l. Słuchanie

Część I zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno chińskie słowo. Na teście znajduje się rysunek przedstawiający to słowo, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie, bazując na tym, co usłyszał, czy obrazek prawidłowo, czy też nieprawidłowo odzwierciedla dane słowo. Część II zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno chińska fraza. Na teście znajdują się trzy rysunki, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie rysunku opisanego w wypowiedzi.

Część III zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno chińskie zdanie. Na teście znajduje się rysunek, a zadaniem egzaminowanego jest, bazując na tym, co usłyszał, wskazanie czy obrazek prawidłowo, czy też nieprawidłowo odzwierciedla dane zdanie.

Część IV zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jeden dialog w języku chińskim. Na teście znajdują się trzy rysunki, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie rysunku odzwierciedlającego dialog.

 

 

2. Czytanie

Część I zawiera 5 zadań. Każde zadanie to zestaw składający się z jednego obrazka i jednego słowa, a

egzaminowany ma za zadanie ocenić, czy obrazek odpowiada danemu słowu.

Część II zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednego zdania oraz kilku obrazków, a egzaminowany ma za zadanie wybrać obrazek odzwierciedlający zawartość zdania.

Część III zawiera 5 zadań. Każde zadanie to zestaw składający się z jednego obrazka i niekompletnego dialogu, a egzaminowany ma wybrać najlepszą odpowiedź spośród 6 podanych propozycji.

Wszystkie zadania są też opisane w pinyin.

 

 

YCT (Poziom II) składa się z testu na czytanie i na słuchanie. Zawiera 40 zadań testowych.

 

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

 

Część I

5

 

 

I. Słuchanie

Część II

5

20

Około 15

Część III

5

 

Część IV

5

 

 

Wypełnienie Karty Odpowiedzi (zaznaczenie odpowiedzi dla części "słuchanie" na Karcie Odpowiedzi)

3

 

Część I

5

 

 

II. Czytanie

Część II

5

20

27

Część III

5

 

Część IV

5

 

 

Razem:

/

40

Około 45

 

Cały test będzie trwał 50 minut (włączając 5 minut na wpisanie przez egzaminowanych swoich danych osobowych)

 

Zawartość testu:

l. Słuchanie

Część I zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno chińska fraza. Na teście znajduje się rysunek, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie, bazując na tym, co usłyszał, czy obrazek prawidłowo, czy też nieprawidłowo odzwierciedla to, co usłyszał.

Część II zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno zdanie. Na teście znajduje się kilka obrazków, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie obrazka odzwierciedlającego to, co usłyszał.

Część III zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jeden dialog w języku chińskim. Na teście znajdują się trzy obrazki, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie obrazka odzwierciedlającego to, co usłyszał.

Część IV zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź składa się z pytania i trzech możliwych odpowiedzi. Na teście znajdują się trzy możliwe odpowiedzi, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie odpowiedzi prawidłowej do tego, co usłyszał.

 

 

 

2. Czytanie

Część I zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednej frazy i jednego obrazka, a egzaminowany ma za zadanie ocenić, czy są one zgodne.

Część II zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednego dialogu oraz kilku obrazków, a egzaminowany ma wybrać obrazek odzwierciedlający treść dialogu.

Część III zawiera 5 zadań. Egzaminowany ma za zadanie połączyć w pary 5 pytań z 5 odpowiedziami.

Część IV zawiera 5 zadań. Każde zadanie zawiera niekompletny dialog, a egzaminowany ma wybrać najlepszą odpowiedź spośród 6 podanych opcji. Wszystkie zadania są też opisane w pinyin.

 

 

 

 

YCT (Poziom III) składa się z testu na czytanie i na słuchanie. Zawiera 60 zadań testowych.

 

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

 

Część I

10

 

 

I. Słuchanie

Część II

10

35

Około 20

Część III

10

 

Część IV

5

 

 

Wypełnienie Karty Odpowiedzi (zaznaczenie odpowiedzi dla części "słuchanie" na Karcie Odpowiedzi)

5

 

Część I

5

 

 

II. Czytanie

Część II

5

25

30

Część III

5

 

Część IV

10

 

 

Razem:

/

60

Około 55

Cały test będzie trwał 60 minut (włączając 5 minut na wpisanie przez egzaminowanych swoich danych osobowych)

 

Zawartość testu:

l. Słuchanie

Część I zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno chińskie zdanie. Na teście znajduje się obrazek, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie, bazując na tym, co usłyszał, czy obrazek prawidłowo, czy też nieprawidłowo odzwierciedla to, co usłyszał.

Część II zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jeden dialog w języku chińskim. Na teście znajduje się kilka obrazków, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie obrazka odzwierciedlającego to, co usłyszał.

Część III zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź składa się z pytania i trzech możliwych odpowiedzi. Na teście znajdują się trzy opcje odpowiedzi, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie odpowiedzi prawidłowej do tego, co usłyszał.

Część IV zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każde zadanie jest dialogiem, a osoba trzecia zada pytanie bazując na dialogu. Na teście znajdują się 3 opcje odpowiedzi, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie obrazka odzwierciedlającego to, co usłyszał.

 

 

2. Czytanie

Część I zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednego dialogu oraz kilku obrazków, a egzaminowany ma wybrać obrazek odzwierciedlający treść dialogu.

Część II zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednego obrazka i trzech zdań, a egzaminowany ma za zadanie wybrać zdanie odzwierciedlające zawartość obrazka.

Część III zawiera 5 zadań. Każde zadanie zawiera jedno pytanie i trzy opcje odpowiedzi, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi.

Część IV zawiera 10 zadań. Każde zadanie to jeden dialog z lukami.

egzaminowany ma za zadanie wybrać najlepiej pasujące słowo w języku Chińskim spośród 3 podanych propozycji.

Wszystkie zadania są też opisane w pinyin.

 

 

YCT (Poziom IV) składa się z testu na pisanie, czytanie i na słuchanie. Zawiera 80 zadań.

 

 

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

 

Część I

10

40

Około 30

I. Słuchanie

Część II

10

Część III

10

 

Część IV

10

Wypełnienie Karty Odpowiedzi (zaznaczenie odpowiedzi dla części "słuchanie" na Karcie Odpowiedzi)

5

 

Część I

5

 

 

II. Czytanie

Część II

10

30

30

Część III

10

 

Część IV

5

 

 

III. Pisanie

Część I

5

10

 

Część II

5

 

Razem:

/

80

Około 80

Cały test będzie trwał 85 minut (włączając 5 minut na wpisanie przez egzaminowanych swoich danych osobowych).

 

Zawartość testu:

l. Słuchanie

Część I zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jeden dialog. Na teście znajduje się obrazek, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie, bazując na tym, co usłyszał, czy obrazek prawidłowo, czy też nieprawidłowo odzwierciedla to, co usłyszał.

Część II zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każde zadanie zawiera trzy zdania. Na teście znajduje się jeden obrazek, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie zdania pasującego do obrazka, na podstawie tego, co usłyszał.

Część III zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każde zadanie 2 razy. Każde zadanie jest dialogiem, a osoba trzecia zada pytanie bazując na dialogu. Na teście znajdują się 3 opcje odpowiedzi, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie odpowiedzi odzwierciedlającej to, co usłyszał.

Część IV zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każde zadanie 2 razy. Każde zadanie zawiera krótką wypowiedź. Na teście znajduje się zdanie (w pinyin), a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie, czy zdanie jest takie samo jak to, które usłyszał.

 

2. Czytanie

Część I zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednego obrazka i trzech zdań, a egzaminowany ma wybrać zdanie odpowiadające zawartości obrazka.

Część II zawiera 10 zadań. Każde zadanie składa się z 20 zdań, po10 w każdej grupie, a egzaminowany ma je dopasować.

Część III zawiera 10 zadań. Każde zadanie to jeden dialog z lukami. egzaminowany ma za zadanie wybrać najlepiej pasujące słowo w języku Chińskim spośród 3 podanych propozycji.

Część IV zawiera 5 zadań. Każde zadanie zawiera dłuższą wypowiedź i pytanie, a egzaminowany ma wybrać najlepiej pasującą odpowiedź spośród 3 podanych opcji.

 

 

3. Pisanie

Część I zawiera 5 zadań. W każdym zadaniu podane jest kilka chińskich słów, a egzaminowany ma ułożyć zdanie, używając tych słów.

Część II zawiera 5 zadań. Każde zadanie zawiera zdanie z luką, a egzaminowany ma uzupełnić lukę używając odpowiednich chińskich znaków.

 

 

Egzamin ustny YCT (Poziom podstawowy) składa się z trzech części, z których każda zawiera 25 zadań.

 

 

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

Część I

Słuchanie i powtarzanie

15

4

Część II

Słuchanie i odpowiadanie

5

2

Część III

Udzielanie odpowiedzi na pytania

5

4

Razem:

25

10

Cały test będzie trwał 17 minut (włączając 7 minut na przygotowanie się do Części III).

 

 

Zawartość testu:

Część I zawiera 15 zadań. W każdym zadaniu egzaminowany usłyszy zdanie, które musi powtórzyć.

Część II zawiera 5 zadań. W każdym zadaniu egzaminowany usłyszy pytanie, na które musi udzielić krótkiej odpowiedzi.

Część III zawiera 5 zadań. Każde zadanie zawiera jeden obrazek, a egzaminowany ma o tym obrazku powiedzieć dwa-trzy zdania.

 

 

Egzamin ustny YCT (Poziom średnio zaawansowany) składa się z trzech części, z których każda zawiera 14 zadań.

 

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

Część I

Słuchanie i powtarzanie

10

3

Część II

Opisywanie obrazka

2

3

Część III

Udzielanie odpowiedzi na pytania

2

3

Razem:

14

9

 

Cały test będzie trwał 19 minut (włączając 10 minut na przygotowanie się do CzęściIIi Częśći III).

 

 

Zawartość testu:

Część I zawiera 10 zadań. W każdym zadaniu egzaminowany usłyszy zdanie, które musi powtórzyć.

Część II zawiera 2 zadań. Każde zadanie zawiera jeden obrazek, a egzaminowany ma o tym obrazku powiedzieć kilka zdań.

Część III zawiera 2 zadania. Na teście znajdują się dwa pytania (w pinyin), a egzaminowany ma odpowiedzieć na te pytania.

 

4. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DO EGZAMINU

Do Testu YCT mogą podchodzić uczniowie szkół podstawowych i średnich, których język ojczysty nie jest językiem chińskim.

 

 

Całkowity czas nauki

Słownictwo

Odpowiedni poziom

3 miesiące nauki j. chińskiego przez 2-3 h w tygodniu

Opanowane 80 najczęściej stosowanych słów i powiązanych wzorów gramatycznych

Poziom I YCT

Semestr (pół roku akademickiego) nauki j. chińskiego przez 2-3 h w tygodniu

Opanowane 150 najczęściej stosowanych słów i powiązanych wzorów gramatycznych

Poziom II YCT

2 semestry (rok akademicki) nauki j. chińskiego przez 2-3 h w tygodniu

Opanowane 300 najczęściej stosowanych słów i powiązanych wzorów gramatycznych

Poziom III YCT

Więcej niż 2 semestry (rok akademicki) nauki j. chińskiego przez 2-3 h w tygodniu

Opanowane 600 najczęściej stosowanych słów i powiązanych wzorów gramatycznych

Poziom IV YCT

 

 

TABELA OPŁAT

 

Poziom 1 YCT - 30 zł 

Poziom 2 YCT - 90 zł

Poziom 3 YCT - 150 zł

Poziom 4 YCT - 210 zł

YCT Mówienie - podstawowy - 60 zł

YCT Mówienie- średniozaawansowany - 90 zł

 

Wpłat nalezy dokonywać na konto:

42 1090 2503 0000 0001 1028 5099

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

ul. Kręta 1/3

50-237 Wrocław

 

W tytule wpłaty należy wpisać:

Egzamin YCT - poziom ...

 

REJESTRACJA:

Rejestracja przez internet - 

- należy zalogować się na stronie www.chinesetesting.cn

- wybrać ośrodek egzaminacyjny i datę egzaminu

- wpisać dane osobowe i przesłać je po uprzednim sprawdzeniu , czy wszystkie podane informacyjne zostały poprawnie wpisane

- uiścić opłatę za egzamin

- ukończyć proces rejestracji

 

Po rejestracji należy przesłać dowód wpłaty za egzamin na adres: sekretariat.ik@uwr.edu.pl

Status opłaty za egzamin zmieniany jest 2-3 dni po zamknięciu strony do logowania (np. jeżeli rejestracja na egzamin kończy się w dniu 15 maja status opłaty zmieniony zostaje 16-17 maja)

Około dwóch tygodni przed egzaminem należy ponownie zalogować się na stronie chinesetest.cn i wyrukować Admission Ticket, który razem z dokumentem tożsamości użytym przy logowaniu się na egzamin upoważnia Państwa do wstępu na egzamin. 

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.