HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì)

to państwowy egzamin znajomości języka chińskiego. Jego podstawowa część to test opracowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. Podstawowym celem egzaminu jest ocena znajomości języka chińskiego u obcokrajowców, a certyfikaty są uwzględniane przez uniwersytety i firmy na całym świecie.

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim został wytypowany jako jedno z dwóch w Polsce Centrum Egzaminacyjne HSK. Centrum egzaminacyjne jest dostępne dla wszystkich uczących się języka chińskiego w Polsce.

Regulamin testów

W roku 2020 zostaną zorganizowane egzaminy znajomości języka chińskiego, które odbędą się w dniach:

1)     HSK:

11 stycznia 2020 r. (2020年1月11日)

9 lutego 2020 r. (2020年2月9日)

14 czerwca 2020 r. (2020年6月14日)

6 grudnia 2020 r. (2020年12月6日)

2)      HSKK:

11 stycznia 2020 r. (2020年1月11日)

6 grudnia 2020 r. (2020年12月6日)

3)      YCT:

9 maja 2020 r. (2020年5月9日)

 http://www.chinesetesting.cn/godownload.do na tej stronie znajdą Państwo dokładne informacje o HSK oraz przykładowe testy egzaminacyjne

Rejestrować należy się osoboście na stronie:

http://www.chinesetest.cn/index.do 

 

Warunkiem podejścia do egzaminu jest jego opłacenie* i przesłanie dowodu wpłaty za egzamin na adres: sekretariat.ik@uwr.edu.pl  

* dane do przelewu znajdą Państwo na dole strony

Osoby zarejestrowane na egzamin, które nie dosłały potwierdzenia przelewu w terminie do ostatniego dnia logowania zostają automatycznie usunięte z listy egzaminacyjnej. 

Status opłaty na stronie zmieniany jest do tygodnia po zaknięciu strony do rejestracji.

Admission Ticket na egzaminy są dostępne na stronie chinesetest na około 10 dni przed egzaminem, na Admission Ticket podane są godziny egzaminów. Prosimy o ich wydrukowanie i zabranie ze sobą w dniu egzaminu.

Wyniki egzaminu zostaną opublikowane na stronie chinesetests.cn miesiąc po egzaminie. Certyfikaty w wersji papierowej wysyłane są do Instytutu Konfucjusza do jednego miesiąca po publikacji wyników na staronie.

Informacja o dostępności certyfikatów pojawia się na naszej stronie www w Aktualnościach oraz na naszym profilu na FB. Certyfikaty można odebrać osobiście w sekretariacie lub też przesłać adres korespondencyjny, na ktory certyfikaty mają zostać przesłane. 

Obowiązują godziny egzaminu podane na Admission Ticket 

Osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć ze sobą Admission Ticket (wydrukowany ze strony chinesetest.cn) oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul.Krętej 1/3

Życzymy powodzenia.

 

ZAKRES I POZIOMY EGZAMINU

W chwili obecnej poczas egzaminu HSK kładziony jest większy nacisk na praktyczne użycie języka.

Pisemnej części egzaminu na każdym poziomie towarzyszy część ustna. Skala znajomości języka chińskiego została zintegrowana z poziomem biegłości językowej wprowadzonej przez Radę Europy. 

Egzamin HSK jest przeznaczony dla dorosłych. Trzy pierwsze poziomy, dla osób początkujących, mają na celu zachęcenie do kontynuowania nauki języka chińskiego. Obcokrajowcy zamierzający podjąć studia w Chinach powinni zdać HSK na poziomie 4.

 

POZIOMY EGZAMINU:

Poziom 1 (poziom podstawowy) - ilość słownictwa 150 - poziom CEF - A1

przeznaczony dla początkujących, po jednym semestrze nauki,  znających około 150 słów i gramatykę z nimi związaną. Test trwa 40 minut, składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Całkowita liczba punktów z tesu: 200; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 120 i więcej.

Pozim 2 (poziom podstawowy) - ilość słownictwa 300 - poziom CEF A2

przeznaczony dla początkujących po 2 semestrach nauki, znających około 300 słów i potrafiących wykorzystywać język chiński do komunikowania podstawowych potrzeb. Test trwa 55 minut. składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Całkowita liczba punktów z tesu: 200; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 120 i więcej.

Poziom 3 (poziom średni) - ilość słownictwa 600 - poziom B1

przeznaczony dla osób uczących się języka przez 3 semestry, po 2-3 lekcje tygodniowo, znających około 600 słów. Test trwa 90 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej. 

Poziom 4 (poziom średni) - ilość słownictwa 1200 - poziom B2

dla uczących się chińskiego przez 4 semestry po 2-4 lekcje tygodniowo, znających około 1200 słów – którzy potrafią prowadzić rozmowę po chińsku na wiele tematów. Test trwa 105 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem. 

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej.

Poziom 5 (poziom zaawansowany) - ilość słownictwa 2500 - poziom C1

dla osób uczących się chińskiego ponad 2 lata, po 2-4 lekcje tygodniowo, znających 2500 słów, potrafiących czytać gazety, oglądać filmy i prowadzić dłuższe wywody w języku chińskim. Test trwa 125 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.  

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej.

Poziom 6 (poziom zaawansowany) - ilość słownictwa 5000 - poziom C2

przeznaczony dla tych uczących się, którzy znają 5000 lub więcej słów i są w stanie zrozumieć informacje w języku chińskim i potrafią swobodnie wyrażać się w formie mówionej i pisanej. Test trwa 140 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej.

 

EGZAMIN USTNY HSKK

Poziom 1 - osoby zdające ten poziom egzaminu powinny znać podstawowe codzienne zwroty, które uczyły się chińskiego przez 60-120 godzin. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu:60, maksymalna liczba punktów: 100.

Poziom podstawowy składa się z trzech części (łącznie 27 zadań)

- część I - posłuchaj i powtórz - liczba zadań 14; czas - 4 min

- część II - posłuchaj i odpowiedz - liczba zadań 10; czas - 3 min

- część III - odpowiedz na pytania - liczba zadań 2; czas - 3 min

 

Poziom 2 -  przeznaczony dla osób uczących się przez 120-240 godzin, znających conajmniej 900 powszechnie uzywanych słów. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu: 60; maksymalna liczba punktów: 100.

Poziom średniozaawansowany składa się z trzech części (łącznie 14 zadań):

- część I - posłuchaj i powtórz - liczba zadań 10; czas - 3 min

- część II - opisz obrazek - liczba zadań 2; czas - 4 min 

- część III - odpowiedz na pytania - liczba zadań 2; czas - 4 min

 

Poziom 3 - przeznaczony jest dla osób uczących się chińskiego przez ponad 240 godzin, znających ponad 3 000 słów chińskich. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu: 60; maksymalna liczba punktów: 100.

Poziom zaawansowany skłąda się z trzech części (łącznie 6 zadań)

część I - posłuchaj i powtórz - liczba zadań 3; czas 7 min

część II - przeczytaj na głos - liczba zadań 1; czas 2 min

część III - odpowiedz na pytania - liczba zadań 2; czas 5 min

 

Na podanej stronie internetowej można zapoznać się z przykładowymi testami HSK 

http://www.chinesetest.cn/gosign.do?id=1&lid=0#

 

 

TABELA OPŁAT

  • HSK Poziom 1 - 50 zł
  • HSK Poziom 2 - 100 zł
  • HSK Poziom 3 - 150 zł
  • HSK Poziom 4 - 200 zł
  • HSK Poziom 5 - 250 zł
  • HSK Poziom 6 - 300 zł
  • HSK ustny poziom początkujący - 50 zł
  • HSK ustny poziom średniozaawansowany - 100 zł
  • HSK ustny poziom zaawansowany - 150 zł 

Wpłat należy dokonywać na konto Instytutu Konfucjusza 

42 1090 2503 0000 0001 1028 5099

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

ul. Kręta 1/3

50-237 Wrocław

w tytule wpłaty nalezy wpisać : Egzamin HSK poziom ...;

 adres:

Santander Bank Polska SA, 1 oddział Wrocław

Rynek 9/11

50-950 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski Instytut Konfucjusza

IBAN/Swift/ ABA :  WBK PPL PP

 

 

REJESTRACJA:

Rejestrować należy się osoboście na stronie:

http://www.chinesetest.cn/index.do 

po rejestracji należy przesłać dowód wpłaty za egzamin na adres: sekretariat.ik@uwr.edu.pl

Status opłaty za egzamin zmieniany jest 2-3 dni po zamknięciu strony do logowania (np. jeżeli rejestracja na egzamin kończy się w dniu 15 maja status opłaty zmieniony zostaje 16-17 maja)

Około dwóch tygodni przed egzaminem należy ponownie zalogować się na stronie chinesetest.cn i wyrukować Admission Ticket, który razem z dokumentem tożsamości użytym przy logowaniu się na egzamin upoważnia Państwa do wstępu na egzamin. 

 

 

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.