BCT to międzynarodowy standaryzowany test znajomości języka chińskiego używanego w biznesie i w środowisku pracy.

W roku 2016 egzamin BCT odbedzie się w dniu 19 czerwca 2016r.

Rejestrować należy się osobiście na stronie:

http://www.chinesetest.cn/index.do 

do dnia 24 maja 216r.

 

Egzamin BCT składa się z trzech niezależnych testów:

BCT (A)

BCT (B)

BCT (Speaking test)

W linku poniżej odnajdą Państwo szczegóły egzaminów.

BCT Test

 

Opłaty:

BTC (A) - 72,00 zł

BTC (B) - 73,00 zł 

BTC (Speaking Test) - 108,00 zł

 

Wpłat należy dokonywać na konto Instytutu Konfucjusza 

42 1090 2503 0000 0001 1028 5099

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

ul. ks. Witolda 47

50-202 Wrocław

w tytule wpłaty nalezy wpisać : Egzamin BCT poziom ...

 adres:

Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Wrocław

Rynek 9/11

50-950 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski Instytut Konfucjusza

IBAN/Swift/ ABA :  WBK PPL PP

 

po rejestracji nalezy przesłać dowód wpłaty za egzamin na adres: sekretariat.ik@uwr.edu.pl

wyniki egzaminu zostaną opublikowane miesiąc po egzaminie.

Admission Ticket na egzaminy są dostępne na stronie chinesetest, prosimy o ich wydrukowanie i zabranie ze sobą w dniu egzaminu.

Obowiązują godziny egzaminu podane na Admission Ticket 

Osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć ze sobą Admission Ticket (wydrukowany ze strony chinesetest.cn) oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul.Księcia Witolda 47

 

Życzymy powodzenia.

 

 

Egzamin HSK

HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì)

to państwowy egzamin znajomości języka chińskiego. Jego podstawowa część to test opracowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. Podstawowym celem egzaminu jest ocena znajomości języka chińskiego u obcokrajowców, a certyfikaty są uwzględniane przez uniwersytety i firmy na całym świecie.

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim został wytypowany jako jedno z dwóch w Polsce Centrum Egzaminacyjne HSK. Centrum egzaminacyjne jest dostępne dla wszystkich uczących się języka chińskiego w Polsce.

Regulamin testów

W roku 2017 zostaną zorganizowane egzaminy, które odbędą się w dniach :

Egzaminy HSK 

12 lutego ( HSK i HSKK) - rejestracja do 16 stycznia 2017r.

19 marca (HSK i HSKK) - rejestracja do 20 lutego 2017r.

11 czerwca (tylko HSK) - rejestracja do 15 maja 2017r.

3 grudnia (HSK i HSKK) - rejestracja do 6 listopada 2017r.

 dodatkowo zroganizowany zostanie egzamin BCT (Business Chinese Test) w dniu 11 czerwca 2017r. (rejestracja do 15 maja 2017r.)

 

 

 http://www.chinesetesting.cn/godownload.do na tej stronie znajdą Państwo dokładne informacje o HSK oraz przykładowe testy egzaminacyjne

Rejestrować należy się osoboście na stronie:

http://www.chinesetest.cn/index.do 

 

Warunkiem podejścia do egzaminu jest jego opłacenie* i przesłanie dowodu wpłaty za egzamin na adres: sekretariat.ik@uwr.edu.pl  

* dane do przelewu znajdą Państwo na dole strony

Osoby zarejestrowane na egzamin, które nie dosłały potwierdzenia przelewu w terminie do ostatniego dnia logowania zostają automatycznie usunięte z listy egzaminacyjnej. 

Status opłaty na stronie zmieniany jest do tygodnia po zaknięciu strony do rejestracji.

Admission Ticket na egzaminy są dostępne na stronie chinesetest na około 10 dni przed egzaminem, na Admission Ticket podane są godziny egzaminów. Prosimy o ich wydrukowanie i zabranie ze sobą w dniu egzaminu.

Wyniki egzaminu zostaną opublikowane na stronie chinesetests.cn miesiąc po egzaminie. Certyfikaty w wersji papierowej wysyłane są do Instytutu Konfucjusza do jednego miesiąca po publikacji wyników na staronie.

Informacja o dostępności certyfikatów pojawia się na naszej stronie www w Aktualnościach oraz na naszym profilu na FB. Certyfikaty można odebrać osobiście w sekretariacie lub też przesłać adres korespondencyjny, na ktory certyfikaty mają zostać przesłane. 

Obowiązują godziny egzaminu podane na Admission Ticket 

Osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć ze sobą Admission Ticket (wydrukowany ze strony chinesetest.cn) oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul.Księcia Witolda 47

Życzymy powodzenia.

 

ZAKRES I POZIOMY EGZAMINU

W chwili obecnej poczas egzaminu HSK kładziony jest większy nacisk na praktyczne użycie języka.

Pisemnej części egzaminu na każdym poziomie towarzyszy część ustna. Skala znajomości języka chińskiego została zintegrowana z poziomem biegłości językowej wprowadzonej przez Radę Europy. 

Egzamin HSK jest przeznaczony dla dorosłych. Trzy pierwsze poziomy, dla osób początkujących, mają na celu zachęcenie do kontynuowania nauki języka chińskiego. Obcokrajowcy zamierzający podjąć studia w Chinach powinni zdać HSK na poziomie 4.

 

POZIOMY EGZAMINU:

Poziom 1 (poziom podstawowy) - ilość słownictwa 150 - poziom CEF - A1

przeznaczony dla początkujących, po jednym semestrze nauki,  znających około 150 słów i gramatykę z nimi związaną. Test trwa 40 minut, składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Całkowita liczba punktów z tesu: 200; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 120 i więcej.

Pozim 2 (poziom podstawowy) - ilość słownictwa 300 - poziom CEF A2

przeznaczony dla początkujących po 2 semestrach nauki, znających około 300 słów i potrafiących wykorzystywać język chiński do komunikowania podstawowych potrzeb. Test trwa 55 minut. składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Całkowita liczba punktów z tesu: 200; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 120 i więcej.

Poziom 3 (poziom średni) - ilość słownictwa 600 - poziom B1

przeznaczony dla osób uczących się języka przez 3 semestry, po 2-3 lekcje tygodniowo, znających około 600 słów. Test trwa 90 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej. 

Poziom 4 (poziom średni) - ilość słownictwa 1200 - poziom B2

dla uczących się chińskiego przez 4 semestry po 2-4 lekcje tygodniowo, znających około 1200 słów – którzy potrafią prowadzić rozmowę po chińsku na wiele tematów. Test trwa 105 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem. 

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej.

Poziom 5 (poziom zaawansowany) - ilość słownictwa 2500 - poziom C1

dla osób uczących się chińskiego ponad 2 lata, po 2-4 lekcje tygodniowo, znających 2500 słów, potrafiących czytać gazety, oglądać filmy i prowadzić dłuższe wywody w języku chińskim. Test trwa 125 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.  

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej.

Poziom 6 (poziom zaawansowany) - ilość słownictwa 5000 - poziom C2

przeznaczony dla tych uczących się, którzy znają 5000 lub więcej słów i są w stanie zrozumieć informacje w języku chińskim i potrafią swobodnie wyrażać się w formie mówionej i pisanej. Test trwa 140 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej.

 

EGZAMIN USTNY HSKK

Poziom 1 - osoby zdające ten poziom egzaminu powinny znać podstawowe codzienne zwroty, które uczyły się chińskiego przez 60-120 godzin. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu:60, maksymalna liczba punktów: 100.

Poziom podstawowy składa się z trzech części (łącznie 27 zadań)

- część I - posłuchaj i powtórz - liczba zadań 14; czas - 4 min

- część II - posłuchaj i odpowiedz - liczba zadań 10; czas - 3 min

- część III - odpowiedz na pytania - liczba zadań 2; czas - 3 min

 

Poziom 2 -  przeznaczony dla osób uczących się przez 120-240 godzin, znających conajmniej 900 powszechnie uzywanych słów. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu: 60; maksymalna liczba punktów: 100.

Poziom średniozaawansowany składa się z trzech części (łącznie 14 zadań):

- część I - posłuchaj i powtórz - liczba zadań 10; czas - 3 min

- część II - opisz obrazek - liczba zadań 2; czas - 4 min 

- część III - odpowiedz na pytania - liczba zadań 2; czas - 4 min

 

Poziom 3 - przeznaczony jest dla osób uczących się chińskiego przez ponad 240 godzin, znających ponad 3 000 słów chińskich. Liczba punktów wymagana do zdania egzaminu: 60; maksymalna liczba punktów: 100.

Poziom zaawansowany skłąda się z trzech części (łącznie 6 zadań)

część I - posłuchaj i powtórz - liczba zadań 3; czas 7 min

część II - przeczytaj na głos - liczba zadań 1; czas 2 min

część III - odpowiedz na pytania - liczba zadań 2; czas 5 min

 

Na podanej stronie internetowej można zapoznać się z przykładowymi testami HSK 

http://www.chinesetest.cn/gosign.do?id=1&lid=0#

 

 

TABELA OPŁAT

  • HSK Poziom 1 - 50 zł
  • HSK Poziom 2 - 100 zł
  • HSK Poziom 3 - 150 zł
  • HSK Poziom 4 - 200 zł
  • HSK Poziom 5 - 250 zł
  • HSK Poziom 6 - 300 zł
  • HSK ustny poziom początkujący - 50 zł
  • HSK ustny poziom średniozaawansowany - 100 zł
  • HSK ustny poziom zaawansowany - 150 zł 

Wpłat należy dokonywać na konto Instytutu Konfucjusza 

42 1090 2503 0000 0001 1028 5099

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

ul. ks. Witolda 47

50-202 Wrocław

w tytule wpłaty nalezy wpisać : Egzamin HSK poziom ...;

 adres:

Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Wrocław

Rynek 9/11

50-950 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski Instytut Konfucjusza

IBAN/Swift/ ABA :  WBK PPL PP

 

 

REJESTRACJA:

Rejestrować należy się osoboście na stronie:

http://www.chinesetest.cn/index.do 

po rejestracji przesłać dowód wpłaty za egzamin na adres: sekretariat.ik@uwr.edu.pl

 

 

więcej...
Egzamin YCT

Egzamin YCT (Youth Chinese Test - Egzamin z języka chińskiego dla młodzieży)

to międzynarodowy standaryzowany egzamin ze znajomości języka chińskiego zaprojektowany tak, aby zachęcać uczniów szkół podstawowych i średnich do nauki tego języka oraz do rozwijania i doskonalenia ich zdolności w tej dziedzinie. Egzamin YCT ocenia  zdolność do posługiwania się językiem chińskim w codziennym życiu i w trakcie nauki. 

Egzamin YCT składa się z części pisemnej i ustnej, z czego egzamin pisemny dostępny jest na czterech poziomach.

 

 

W roku 2017 egzamin odbędzie się w dniu 13 maja 2017r.

Termin rejestracji do 16 kwietnia 2017r.

http://www.chinesetest.cn/index.do

 

ZAKRES I POZIOMY EGZAMINU

Aby zdecydować się do którego poziomu egzaminu podejść mozna oprzeć się na informacjach zawartych poniżej, lub skonsultować się z nauczycielami j. chińskieg.

POZIOM 1 YCT - 

3 miesiące nauki j.chińskiego przez 2-3h w tygodniu.

Opanowanie 80 najczęściej stosowanych słów i powiążanych wzorów gramatycznych.

POZIOM 2 YCT - 

Semestr (pół roku akademickiego) nauki języka chińskiego przez 2-3h w tygodniu

Opanowanie 150 najczęściej stosowanych słów i powiązań wzorów gramatycznych

 POZIOM 3 YCT - 

2 semestry (rok akademicki) nauki języka chińskiego przez 2-3h w tygodniu.

Opanowanie 300 najczęściej stosowanych słów i powiązań wzorów gramatycznych.

 POZIOM 4 YCT - 

Więcej niz 2 semestry (rok akademicki) nauki j.chińskiego przez 2-3h w tygodniu.

Opanowanie 600 najczęściej stosowanych słów i powiązań wzorów gramatycznych.

 

STRUKTURA ZADAŃ I ZAWARTOŚĆ EGZAMINU YCT

YCT (Poziom I) składa się z części pisemnej i ustnej. Zawiera 35 zadań testowych

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

 

Część I

5

 

 

I. Słuchanie

Część II

5

20

Około 10

Część III

5

 

Część IV

5

 

 

Wypełnienie Karty Odpowiedzi (zaznaczenie odpowiedzi dla części: Słuchanie na Karcie Odpowiedzi)

3

 

Część I

5

 

 

II. Czytanie

Część II

5

15

17

 

Część III

5

 

 

Razem:

/

35

Około 30

Cały test będzie trwał 35 minut (włączając 5 minut na wpisanie przez egzaminowanych swoich danych osobowych)

 

 

Zawartość testu:

l. Słuchanie

Część I zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno chińskie słowo. Na teście znajduje się rysunek przedstawiający to słowo, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie, bazując na tym, co usłyszał, czy obrazek prawidłowo, czy też nieprawidłowo odzwierciedla dane słowo. Część II zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno chińska fraza. Na teście znajdują się trzy rysunki, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie rysunku opisanego w wypowiedzi.

Część III zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno chińskie zdanie. Na teście znajduje się rysunek, a zadaniem egzaminowanego jest, bazując na tym, co usłyszał, wskazanie czy obrazek prawidłowo, czy też nieprawidłowo odzwierciedla dane zdanie.

Część IV zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jeden dialog w języku chińskim. Na teście znajdują się trzy rysunki, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie rysunku odzwierciedlającego dialog.

 

 

2. Czytanie

Część I zawiera 5 zadań. Każde zadanie to zestaw składający się z jednego obrazka i jednego słowa, a

egzaminowany ma za zadanie ocenić, czy obrazek odpowiada danemu słowu.

Część II zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednego zdania oraz kilku obrazków, a egzaminowany ma za zadanie wybrać obrazek odzwierciedlający zawartość zdania.

Część III zawiera 5 zadań. Każde zadanie to zestaw składający się z jednego obrazka i niekompletnego dialogu, a egzaminowany ma wybrać najlepszą odpowiedź spośród 6 podanych propozycji.

Wszystkie zadania są też opisane w pinyin.

 

 

YCT (Poziom II) składa się z testu na czytanie i na słuchanie. Zawiera 40 zadań testowych.

 

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

 

Część I

5

 

 

I. Słuchanie

Część II

5

20

Około 15

Część III

5

 

Część IV

5

 

 

Wypełnienie Karty Odpowiedzi (zaznaczenie odpowiedzi dla części "słuchanie" na Karcie Odpowiedzi)

3

 

Część I

5

 

 

II. Czytanie

Część II

5

20

27

Część III

5

 

Część IV

5

 

 

Razem:

/

40

Około 45

 

Cały test będzie trwał 50 minut (włączając 5 minut na wpisanie przez egzaminowanych swoich danych osobowych)

 

Zawartość testu:

l. Słuchanie

Część I zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno chińska fraza. Na teście znajduje się rysunek, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie, bazując na tym, co usłyszał, czy obrazek prawidłowo, czy też nieprawidłowo odzwierciedla to, co usłyszał.

Część II zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno zdanie. Na teście znajduje się kilka obrazków, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie obrazka odzwierciedlającego to, co usłyszał.

Część III zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jeden dialog w języku chińskim. Na teście znajdują się trzy obrazki, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie obrazka odzwierciedlającego to, co usłyszał.

Część IV zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź składa się z pytania i trzech możliwych odpowiedzi. Na teście znajdują się trzy możliwe odpowiedzi, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie odpowiedzi prawidłowej do tego, co usłyszał.

 

 

 

2. Czytanie

Część I zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednej frazy i jednego obrazka, a egzaminowany ma za zadanie ocenić, czy są one zgodne.

Część II zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednego dialogu oraz kilku obrazków, a egzaminowany ma wybrać obrazek odzwierciedlający treść dialogu.

Część III zawiera 5 zadań. Egzaminowany ma za zadanie połączyć w pary 5 pytań z 5 odpowiedziami.

Część IV zawiera 5 zadań. Każde zadanie zawiera niekompletny dialog, a egzaminowany ma wybrać najlepszą odpowiedź spośród 6 podanych opcji. Wszystkie zadania są też opisane w pinyin.

 

 

 

 

YCT (Poziom III) składa się z testu na czytanie i na słuchanie. Zawiera 60 zadań testowych.

 

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

 

Część I

10

 

 

I. Słuchanie

Część II

10

35

Około 20

Część III

10

 

Część IV

5

 

 

Wypełnienie Karty Odpowiedzi (zaznaczenie odpowiedzi dla części "słuchanie" na Karcie Odpowiedzi)

5

 

Część I

5

 

 

II. Czytanie

Część II

5

25

30

Część III

5

 

Część IV

10

 

 

Razem:

/

60

Około 55

Cały test będzie trwał 60 minut (włączając 5 minut na wpisanie przez egzaminowanych swoich danych osobowych)

 

Zawartość testu:

l. Słuchanie

Część I zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jedno chińskie zdanie. Na teście znajduje się obrazek, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie, bazując na tym, co usłyszał, czy obrazek prawidłowo, czy też nieprawidłowo odzwierciedla to, co usłyszał.

Część II zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jeden dialog w języku chińskim. Na teście znajduje się kilka obrazków, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie obrazka odzwierciedlającego to, co usłyszał.

Część III zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź składa się z pytania i trzech możliwych odpowiedzi. Na teście znajdują się trzy opcje odpowiedzi, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie odpowiedzi prawidłowej do tego, co usłyszał.

Część IV zawiera 5 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każde zadanie jest dialogiem, a osoba trzecia zada pytanie bazując na dialogu. Na teście znajdują się 3 opcje odpowiedzi, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie obrazka odzwierciedlającego to, co usłyszał.

 

 

2. Czytanie

Część I zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednego dialogu oraz kilku obrazków, a egzaminowany ma wybrać obrazek odzwierciedlający treść dialogu.

Część II zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednego obrazka i trzech zdań, a egzaminowany ma za zadanie wybrać zdanie odzwierciedlające zawartość obrazka.

Część III zawiera 5 zadań. Każde zadanie zawiera jedno pytanie i trzy opcje odpowiedzi, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi.

Część IV zawiera 10 zadań. Każde zadanie to jeden dialog z lukami.

egzaminowany ma za zadanie wybrać najlepiej pasujące słowo w języku Chińskim spośród 3 podanych propozycji.

Wszystkie zadania są też opisane w pinyin.

 

 

YCT (Poziom IV) składa się z testu na pisanie, czytanie i na słuchanie. Zawiera 80 zadań.

 

 

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

 

Część I

10

40

Około 30

I. Słuchanie

Część II

10

Część III

10

 

Część IV

10

Wypełnienie Karty Odpowiedzi (zaznaczenie odpowiedzi dla części "słuchanie" na Karcie Odpowiedzi)

5

 

Część I

5

 

 

II. Czytanie

Część II

10

30

30

Część III

10

 

Część IV

5

 

 

III. Pisanie

Część I

5

10

 

Część II

5

 

Razem:

/

80

Około 80

Cały test będzie trwał 85 minut (włączając 5 minut na wpisanie przez egzaminowanych swoich danych osobowych).

 

Zawartość testu:

l. Słuchanie

Część I zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każda wypowiedź to jeden dialog. Na teście znajduje się obrazek, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie, bazując na tym, co usłyszał, czy obrazek prawidłowo, czy też nieprawidłowo odzwierciedla to, co usłyszał.

Część II zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każdą wypowiedź 2 razy. Każde zadanie zawiera trzy zdania. Na teście znajduje się jeden obrazek, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie zdania pasującego do obrazka, na podstawie tego, co usłyszał.

Część III zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każde zadanie 2 razy. Każde zadanie jest dialogiem, a osoba trzecia zada pytanie bazując na dialogu. Na teście znajdują się 3 opcje odpowiedzi, a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie odpowiedzi odzwierciedlającej to, co usłyszał.

Część IV zawiera 10 zadań. Egzaminowany usłyszy każde zadanie 2 razy. Każde zadanie zawiera krótką wypowiedź. Na teście znajduje się zdanie (w pinyin), a zadaniem egzaminowanego jest wskazanie, czy zdanie jest takie samo jak to, które usłyszał.

 

2. Czytanie

Część I zawiera 5 zadań. Każde zadanie składa się z jednego obrazka i trzech zdań, a egzaminowany ma wybrać zdanie odpowiadające zawartości obrazka.

Część II zawiera 10 zadań. Każde zadanie składa się z 20 zdań, po10 w każdej grupie, a egzaminowany ma je dopasować.

Część III zawiera 10 zadań. Każde zadanie to jeden dialog z lukami. egzaminowany ma za zadanie wybrać najlepiej pasujące słowo w języku Chińskim spośród 3 podanych propozycji.

Część IV zawiera 5 zadań. Każde zadanie zawiera dłuższą wypowiedź i pytanie, a egzaminowany ma wybrać najlepiej pasującą odpowiedź spośród 3 podanych opcji.

 

 

3. Pisanie

Część I zawiera 5 zadań. W każdym zadaniu podane jest kilka chińskich słów, a egzaminowany ma ułożyć zdanie, używając tych słów.

Część II zawiera 5 zadań. Każde zadanie zawiera zdanie z luką, a egzaminowany ma uzupełnić lukę używając odpowiednich chińskich znaków.

 

 

Egzamin ustny YCT (Poziom podstawowy) składa się z trzech części, z których każda zawiera 25 zadań.

 

 

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

Część I

Słuchanie i powtarzanie

15

4

Część II

Słuchanie i odpowiadanie

5

2

Część III

Udzielanie odpowiedzi na pytania

5

4

Razem:

25

10

Cały test będzie trwał 17 minut (włączając 7 minut na przygotowanie się do Części III).

 

 

Zawartość testu:

Część I zawiera 15 zadań. W każdym zadaniu egzaminowany usłyszy zdanie, które musi powtórzyć.

Część II zawiera 5 zadań. W każdym zadaniu egzaminowany usłyszy pytanie, na które musi udzielić krótkiej odpowiedzi.

Część III zawiera 5 zadań. Każde zadanie zawiera jeden obrazek, a egzaminowany ma o tym obrazku powiedzieć dwa-trzy zdania.

 

 

Egzamin ustny YCT (Poziom średnio zaawansowany) składa się z trzech części, z których każda zawiera 14 zadań.

 

Sekcja

Liczba zadań

Czas trwania (Min)

Część I

Słuchanie i powtarzanie

10

3

Część II

Opisywanie obrazka

2

3

Część III

Udzielanie odpowiedzi na pytania

2

3

Razem:

14

9

 

Cały test będzie trwał 19 minut (włączając 10 minut na przygotowanie się do CzęściIIi Częśći III).

 

 

Zawartość testu:

Część I zawiera 10 zadań. W każdym zadaniu egzaminowany usłyszy zdanie, które musi powtórzyć.

Część II zawiera 2 zadań. Każde zadanie zawiera jeden obrazek, a egzaminowany ma o tym obrazku powiedzieć kilka zdań.

Część III zawiera 2 zadania. Na teście znajdują się dwa pytania (w pinyin), a egzaminowany ma odpowiedzieć na te pytania.

 

4. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DO EGZAMINU

Do Testu YCT mogą podchodzić uczniowie szkół podstawowych i średnich, których język ojczysty nie jest językiem chińskim.

 

 

Całkowity czas nauki

Słownictwo

Odpowiedni poziom

3 miesiące nauki j. chińskiego przez 2-3 h w tygodniu

Opanowane 80 najczęściej stosowanych słów i powiązanych wzorów gramatycznych

Poziom I YCT

Semestr (pół roku akademickiego) nauki j. chińskiego przez 2-3 h w tygodniu

Opanowane 150 najczęściej stosowanych słów i powiązanych wzorów gramatycznych

Poziom II YCT

2 semestry (rok akademicki) nauki j. chińskiego przez 2-3 h w tygodniu

Opanowane 300 najczęściej stosowanych słów i powiązanych wzorów gramatycznych

Poziom III YCT

Więcej niż 2 semestry (rok akademicki) nauki j. chińskiego przez 2-3 h w tygodniu

Opanowane 600 najczęściej stosowanych słów i powiązanych wzorów gramatycznych

Poziom IV YCT

 

 

TABELA OPŁAT

 

Poziom 1 YCT - 30 zł 

Poziom 2 YCT - 90 zł

Poziom 3 YCT - 150 zł

Poziom 4 YCT - 210 zł

YCT Mówienie - podstawowy - 60 zł

YCT Mówienie- średniozaawansowany - 90 zł

 

Wpłat nalezy dokonywać na konto:

42 1090 2503 0000 0001 1028 5099

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

ul. Ks. Witolda 47

50-202 Wrocław

 

W tytule wpłaty należy wpisać:

Egzamin YCT - poziom ...

 

REJESTRACJA:

Rejestracja przez internet - 

- należy zalogować się na stronie www.chinesetesting.cn

- wybrać ośrodek egzaminacyjny i datę egzaminu

- wpisać dane osobowe i przesłać je po uprzednim sprawdzeniu , czy wszystkie podane informacyjne zostały poprawnie wpisane

- uiścić opłatę za egzamin

- ukończyć proces rejestracji

więcej...
Egzamin BCT (Business Chinese Test)

BCT to międzynarodowy standaryzowany test znajomości języka chińskiego używanego w biznesie i w środowisku pracy.

W roku 2016 egzamin BCT odbedzie się w dniu 19 czerwca 2016r.

Rejestrować należy się osobiście na stronie:

http://www.chinesetest.cn/index.do 

do dnia 24 maja 216r.

 

Egzamin BCT składa się z trzech niezależnych testów:

BCT (A)

BCT (B)

BCT (Speaking test)

W linku poniżej odnajdą Państwo szczegóły egzaminów.

BCT Test

 

Opłaty:

BTC (A) - 72,00 zł

BTC (B) - 73,00 zł 

BTC (Speaking Test) - 108,00 zł

 

Wpłat należy dokonywać na konto Instytutu Konfucjusza 

42 1090 2503 0000 0001 1028 5099

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

ul. ks. Witolda 47

50-202 Wrocław

w tytule wpłaty nalezy wpisać : Egzamin BCT poziom ...

 adres:

Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Wrocław

Rynek 9/11

50-950 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski Instytut Konfucjusza

IBAN/Swift/ ABA :  WBK PPL PP

 

po rejestracji nalezy przesłać dowód wpłaty za egzamin na adres: sekretariat.ik@uwr.edu.pl

wyniki egzaminu zostaną opublikowane miesiąc po egzaminie.

Admission Ticket na egzaminy są dostępne na stronie chinesetest, prosimy o ich wydrukowanie i zabranie ze sobą w dniu egzaminu.

Obowiązują godziny egzaminu podane na Admission Ticket 

Osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć ze sobą Admission Ticket (wydrukowany ze strony chinesetest.cn) oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul.Księcia Witolda 47

 

Życzymy powodzenia.

 

 

więcej...
Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.