Aktualności

Przegląd Filmów Chińskich 29-31.05.2015r.

27.05.2015

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim ma zaszczyt zaprosić Państwa na Przegląd Chińskich Filmów Historycznych, który odbędzie się w dniach 29 -31 V w sali 2D im. Witolda Świdy budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

W trakcie festiwalu zaprezentujemy Państwu trzy filmy: „My 1919”, „Death and Glory in Changde”, oraz „Devil on the Doorstep”.

Pierwszy z filmów, „My 1919” (Wo de 1919; pol. „Mój 1919”), to opowieść o udziale delegacji chińskich dyplomatów w pracach Konferencji Pokojowej w Wersalu po zakończeniu I wojny światowej w r. 1919, opowiedziana z perspektywy jednego z chińskich delegatów. W filmie pokazana zostaje niezwykle trudna sytuacja, w jakiej znalazła się młoda Republika Chińska w wyniku wersalskich obrad – Chińczycy, pomimo przybycia do Francji na zaproszenie Zachodnich Mocarstw, pojawiają się na konferencji raczej na zasadzie tła, przedmiotu, jak pełnoprawnych partnerów w obradach. Dla Chin Konferencja w Wersalu była wydarzeniem głęboko upokarzającym, w jej wyniku bowiem potężne dawnej Państwo Środka zostało podporządkowane w majestacie prawa Cesarstwu Japońskiemu. Takie właśnie, jakże odrębne i świeże spojrzenie na ten epizod historii XX stulecia, jest niezwykle interesujący. Film zaprezentujemy w wersji oryginalnej (chiński, angielski i francuski) z napisami w j. angielskim.

„Death and Glory in Changde” przenosi nas w wir wydarzeń o ponad dwie dekady późniejszych od ukazanych w pierwszym filmie. Tym razem będziemy mieli okazję poznać historię bitwy o Changde w r. 1943, jednego z największych i najkrwawszych starć w walkach chińsko-japońskich w czasie II wojny światowej. W „Death and glory in CHangde” historia wielkich walk, stanowiących dalekowschodni odpowiednik europejskich bitew o Stalingrad czy Monte Cassino przeplata się z historią dwojga młodych chińczyków – oficera armii chińskiej i jego ukochanej. Film prezentujemy w wersji oryginalnej z napisami w j. polskim.

Trzeci spośród proponowanych przez nas filmów, to „Devils on the Doorstep”. Obraz ten ponownie przenosi nas do czasów wojny chińsko-japońskiej, w zupełnie jednak inną scenerię. Tym razem jest to głęboka, chińska prowincja. W górach, u stóp Wielkiego Muru, znajduje się niewielka, biedna wioska, obok której sadowi się duży oddział japońskiej armii. Nagle, w środku nocy, do domu jednego z wieśniaków zakrada się tajemniczy gość, który, grożąc gospodarzowi i jego bliskim bronią, nakazuje przetrzymać dwóch jeńców – japońskiego żołnierza i jego tłumacza. Przybysz obiecuje rychły odbiór pozostawionych jeńców, słowa jednak nie dotrzymuje. Atmosfera wokół niespodziewanych, wysoce kłopotliwych gości zaczyna coraz bardziej gęstnieć, obdarowany gospodarz i inni wieśniacy stają przed dylematem, co z przetrzymywanymi pod bokiem okupanta jeńcami zrobić... Film zdobył Grand Prix na Festiwalu w Cannes w r. 2000. Film prezentujemy w wersji oryginalnej z napisami w j. polskim.

Serdecznie zapraszamy na nasz Przegląd Chińskich Filmów Historycznych – to niezwykła okazja do poznania ciekawego, mało znanego fragmentu historii XX wieku, oraz nadal egzotycznej dla nas kinematografii chińskiej, którą warto wykorzystać.

więcej...

Wakacyjny kurs języka chińskiego

26.05.2015

Zapraszamy na wakacyjny kurs języka chińskiego dla początkujących. 

Termin: 29.06-10.07.2015

Godziny: 18.00-19.30 - codziennie od poniedziałku do piątku (razem 20 godzin lekcyjnych)

Cena: 200,00 zł 

Poziom: podstawowy

Zajęcia w języku angielskim i chińskim

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.06.2015 pod adresem: kursy@ik.uni.wroc.pl

Grupa zostanie uruchomiona przy zgłoszeniu i opłaceniu kursu przez co najmniej 8 osób.

 

Zapraszamy!

więcej...

Certyfikaty z egzaminu HSKK (28.03.2015)

25.05.2015

Certyfikaty zegzaminu ustnego HSKK (egzamin z dnia 28.03.2015) do odebrania w sekretariacie Instytutu.

 

więcej...

Młodzieżowy Przegląd Kultury Światowej 27.05.2015r.

25.05.2015

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza UWr i Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 pragnie zaprosić każdą wrocławską szkołę, domy kultury, świetlice środowiskowe, mniejszości narodowe do aktywnego udziału w 6 Przeglądzie Kultury Światowej, który odbędzie się 27 maja 2015 r. od godz. 9:00 do 10:30 w Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1. Przegląd dotowany jest przez Gminę Wrocław.

Głównym celem przeglądu jest promowanie różnorodności kulturowej wśród uczniów i mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej z udziałem obcokrajowców. Przegląd ten przybierze formę prezentacji scenicznych różnych narodów. Planowane są pokazy śpiewu, tańców narodowych, wystawy, popisy instrumentalne w dowolny sposób artystyczny.

Zapraszamy do Auli Oratorium Marianum w dniu 27 maja od godz. 9.00 do 10.30 Wstęp wolny.

więcej...

Spotkanie z cyklu ORIENT DALEKI I BLISKI 20.05.2015

18.05.2015

Pracownia Badań Praw Orientalnych i Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu zapraszają na kolejny wykład z cyklu: "Orient daleki i bliski".

Spotkanie pod tytułem:

"Ach, Ci Azjaci czyli jak odróżnić Chińczyka od Japończyka? Słów kilka o problemach identyfikacji."

poprowadzi dla Państwa dr Stefania Skowron-Markowska

 

Miejsce:Budynek A Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii sala 318 

Środa 20 maja 2015r. godz 17.00

 

więcej...

REJESTRACJA NA CZERWCOWY EGZAMIN HSK

12.05.2015

Informujemy, iż rejestracja na czerwcowy egzamin HSK (14.06.2015) została przedłużona do 18 maja 2015r.

więcej...

Konkurs recytatorski w j.chińskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych

08.05.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 maja 2015r. pod adresem mailowym sekretariat@ik.uni.wroc.pl

Poniżej regulamin i szczegóły:

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCHI.

           Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs organizowany jest przez Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń w terminie od 08.05.2015r. do 29.05.2015r.
 3. Adres do kontaktu w sprawie konkursu: Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim ul. Księcia Witolda 47; 50-220 Wrocław tel. 71 788 92 45 email: sekretariat@ik.uni.wroc.pl

 

II.  Celem konkursu jest :

 1. rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie
 2. odkrywanie i  rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osób dorosłych
 3. promowanie talentu dzieci i młodzieży
 4. pobudzanie aktywności twórczej

 III. Kategorie konkursu:

 1. Szkoły podstawowe:

- klasy 1-3

- klasy 4-6

 1. Gimnazjum
 2. Szkoła średnia
 3. Uczestnicy kursów prowadzonych przez Instytutu Konfucjusza

 IV.  Regulamin konkursu:

Recytacja odbywa się w języku chińskim.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osób dorosłych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie karty zgłoszeniowej (załącznik).
 3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi karty zgłoszeniowej  do 29.05.2015r.
 4. Zgłoszenia po upływie wyznaczonego terminu nie będą przyjmowane.
 5. Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

 V.  Zasady przyznawania nagród w konkursie:

 1. Organizator powołuje jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
 2. Kryteria oceny: interpretacja tekstu, kultura słowa (dykcja, intonacja, tempo recytacji, akcentowanie).
 3. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia:

                                                               i.      - Kategoria Szkół Podstawowych: klasy 1-3 i 4-6

                                                             ii.      - Kategoria Szkół Gimnazjalnych

                                                            iii.      - Kategoria Szkół Ponadgimnazjalnych

                                                           iv.       Uczestnicy kursów prowadzonych przez Instytutu Konfucjusza

 1. Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani zmiany na inną nagrodę.
 2. Werdykt jury konkursu jest nieodwołalny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika konkursu nieprawdziwych danych, lub danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą z tego niemożność skontaktowania się z uczestnikiem.

 VI.  Realizacja nagród

 1. Laureaci konkursu i opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie jury przez Organizatora po konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
 3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać, wysyłając zapytanie na adres: sekretariat@ik.uni.wroc.pl

 

 KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

więcej...

Organizacja roku akademickiego 2014/15

07.05.2015

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr w najbliższy poniedziałek (tj. 11 maja) przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe.

Zmiana dotyczy tylko zajęć dla studentów UWr.

We wtorek 12 maja 2015 od godz. 10.00 do 16.00 obowiązują godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

 

więcej...

REJESTRACJA NA CZERWCOWY EGZAMIN HSK

04.05.2015

Informujemy, że od dziś można rejestrować się na czerwcowy egzamin HSK (14.06.2015). Ostatni dzień rejestracji przypada w dniu 14 maja 2015.

Po dokonaniu rejestracji dowód opłaty za egzamin nalezy przesłać do Instytutu na adres: kursy@ik.uni.wroc.pl

więcej...

Organizacja roku akademickiego 2014/15

30.04.2015

Wszystkim naszym studentom (oprócz grup komercyjnych) przypominamy, iż w środę 6 maja odbędą się zajęcia czwartkowe.

więcej...

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.