Aktualności

Godziny rektorskie w dniu 3 października od godz 12.00

03.10.2016

KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich
w Uniwersytecie Wrocławskim


W związku ze Środowiskową Inauguracją Wrocławskich Uczelni wprowadzam w dniu 3 października 2016 r., od godziny 12.00, godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

 

prof. dr hab. Adam Jezierski

REKTOR

więcej...

Kurs przygotowujący do egzaminu HSK 1

29.09.2016

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zdawaniem egzaminu HSK na poziomie 1 do odwiedzenia naszej platformy e-learningowej pod adresem www.ik.uni.wroc.pl/e-learning.

Znajdziecie tam Państwo ogólnodostępny i bezpłatny kurs powtórkowy do egzaminu HSK 1 w języku polskim oraz angielskim.

Życzymy miłego korzystania z e-kursów, przygotowanych przez Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim.

więcej...

Dzień Instytutu Konfucjusza i kultury chińskiej 24.09.2016

16.09.2016

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim, Stowarzyszenie Polsko-Chińskie Na Rzecz Kultury i Sztuki oraz Mediateka zapraszają na Dzień Instytutu Konfucjusza Kultury Chińskiej.

 

W sobotę 24 września od godz. 11.00 w Mediatece odbędą się warsztaty z kaligrafii, tworzenia lampionów, malarstwa chińskiego i wiele wiele innych (zapisy na warsztaty pod nr tel. 695 731 128) oraz wykłady.

Natomiast od godz. 11.30 zapraszamy również do Parku Staromiejskiego gdzie na scenie letniej odbędą się pokazy sztuk walki, pokazy tańca oraz gra miejska "Adoptuj Pandę"

Serdecznie zapraszamy!!

więcej...

Panel Dyskusyjny Online "Teaching Chinese as a foreign language." 9.09.2016

07.09.2016

Już w ten piątek, 9 września, o godz. 13:00 rozpocznie się Panel Dyskusyjny Online "Teaching Chinese as a foreign language. Working with Speakers of the langage belonging to different language groups". Panel prowadzony będzie za pośrednictwem Skype na kanale dostępnym pod tym linkiem:https://meet.lync.com/uniwroc/teaching.chinese/CSZP9H8P

 

 

 

więcej...

Dolnośląski Festiwal Nauki 2016

05.09.2016

Szanowni Państwo,

 

Dziewiętnasta już edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki będzie jak zawsze obfitować w interesujące zajęcia, spotkania i wykłady. Organizatorzy zadbali również o liczne atrakcje kulturalne, artystyczne i naukowe.

Tradycyjnie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach i wykładach zorganizowanych przez nasz Instytut.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce:

Dolnośląski Festiwal Nauki 2016

więcej...

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

25.08.2016

Polsko - chińska Rada Biznesu ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińska Republiką Ludową.

Szczegóły na stronie:

http://pchrb.pl/konkurs_pd/

 

zgłoszenia przyjmowane są do 30.09.2016r.

więcej...

Rejestracja na egzamin HSK i HSKK (16.10.2016)

16.08.2016

Szanowni Państwo,

zapraszamy do rejestracji na egzamin HSK i HSKK. Egzamin odbędzie się 16 października, termin rejestracji do 19 września 2016r. na stronie chinesetest.cn Proszę pamiętać o terminie rejestracji ponieważ po 19 września rejestracja będzie niemożliwa.

Po zarejestrowaniu się na egzamin prosimy o opłacenie egzaminu oraz o przesłanie dowodu opłaty do sekretariatu.

 

więcej...

Ogłoszenie o pracę - wykładowca w Instytucie Konfucjusza

16.08.2016

Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w wymiarze całego etatu w Instytucie Konfucjusza

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należeć:

- prowadzenie zajęć z ramach Studium Języka i Kultury Chin, w wymiarze 360 godzin rocznie, w następującym zakresie:

   - historii Chin

   - religii Chin

- filozofii chińskiej

- zagadnień społecznych i kulturalnych Chin

-tradycji chińskich

- pomoc w organizacji imprez kulturalnych Instytutu Konfucjusza

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

- stopień naukowy doktora nauk humanistycznych

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie

- udokumentowane przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu :

   historii Chin, religii Chin, filozofii chińskiej, zagadnień społecznych i kulturalnych Chin, tradycji chińskich

- zamiłowanie do pracy dydaktycznej

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji

 

Do warunków niewymaganych, ale branych pod uwagę przy ocenie kandydata należą:

- znajomość języka chińskiego

- znajomość metod i technik kształcenia na odległość (e-learning)

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning)

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:

- podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

- życiorys

- kwestionariusz osobowy

- odpis dyplomu doktorskiego

- autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

- wykaz publikacji naukowych

- opinię co najmniej jednej osoby, posiadającej stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata; opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata powinna być przesłana przez opiniodawcę wprost na adres Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim przy ul. Księcia Witolda 47, 50-202 Wrocław

- ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji (osobiście lub za pośrednictwem poczty – decyduje data wpłynięcia aplikacji do Instytutu Konfucjusza) w Instytucie Konfucjusza przy ul. Księcia Witolda 47 do dnia 23 września 2016 r. do godz. 15.30 z dopiskiem: „Wykładowca w Instytucie Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim”

, zgłoszenia przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 września 2016 roku.

Podjęcie pracy na stanowisku wykładowcy przewidziane jest od 3 października 2016 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Prosimy o zamieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883”)

więcej...

Certyfikaty HSK (12.06.2016) YCT (21.05.2016)

16.08.2016

Certyfikaty z egzaminów HSK (z dnia 12 czerwca) oraz z egzaminu YCT (z dnia 21 maja) są do odebrania w sekretariacie Instytutu Konfucjusza.

więcej...

Studium Języka i Kultury Chin - rekrutacja na rok 2016/2017

13.06.2016

Wszystkich zainteresowanych językiem i kulturą Chin zapraszamy do udziału w trzyletnim Studium Języka i kultury Chin.

Szczegóły na stronie:

https://ik.uni.wroc.pl/pl/page/5/studium-jezyka-i-kultury-chin

 

 

więcej...

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.