Aktualności

Certyfikaty HSK i HSKK z dnia 19.03.2017

08.05.2017

Certyfikaty z egzaminów HSK i HSKK z dnia 19.03.2017 dostepne w Sekretariacie Instytutu.

więcej...

WYKŁAD: Sprzeczności społeczno-polityczne współczesnych Chin - 26.04.2017

24.04.2017

W imieniu Pracowni Badań Praw Orientalnych zapraszamy na wykład "Sprzeczności społeczno-polityczne współczesnych Chin" - prowadzenie dr Wojciech Wiejacki - 26.04.2017. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii budynek A sala 218.

 

więcej...

Święta Wielkanocne

14.04.2017

Pełnych radości i pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów życzą pracownicy Instytutu Konfucjusza.

 

więcej...

Festiwal Kultury Chińskiej w ramach Przeglądu Kultury Światowej

07.04.2017

ZAPROSZENIE

 

Szkoła Podstawowa nr 42

wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego,

Europejskim Stowarzyszeniem Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO

we Wrocławiu

pragnie zaprosić każdą wrocławską szkołę, domy kultury, świetlice środowiskowe, mniejszości narodowe do aktywnego udziału

 

w FESTIWALU KULTURY CHIŃSKIEJ

w ramach Przeglądu Kultury Światowej

 

 

który odbędzie się 30.05.2017 w godzinach od 10:00 do 12:00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1.

 

Głównym celem przeglądu jest poznanie kultury chińskiej, promowanie różnorodności kulturowej wśród uczniów i mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej.

Przegląd ten przybierze formę prezentacji scenicznych różnych narodów. Planowane są pokazy śpiewu, tańców narodowych, wystawy, popisy instrumentalne w dowolny sposób artystyczny. Są dopuszczalne pokazy innych narodów w ramach wolnych miejsc.

Szkoła/placówka, która zadeklaruje swój udział w przeglądzie powinna wypełnić formularz komputerowo do 15.05.2017 i przesłać na boguslawaprzewloka@gmail.com. Należy pamiętać o ograniczonej liczbie miejsc.

Wszystkie zespoły biorące udział w projekcie, otrzymają pamiątkę oraz certyfikat uczestnictwa.

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

Kontakt: tel. 507-325-406

Konsultacje codziennie w siedzibie stowarzyszenia, najlepiej po godzinie 17:00

więcej...

Konkurs plastyczny dla szkół "Podróże małe i duże - Państwo Środka"

07.04.2017

Wrocławski Konkurs Plastyczny

,,Podróże małe i duże – Państwo Środka”

 

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO

wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego

oraz Szkołą Podstawową nr 42 we Wrocławiu

ogłasza konkurs

dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat

 

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią i kulturą chińską, rozwijanie własnej wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- nieukończone 16 lat,

- wykonanie samodzielnie pracy plastycznej (rysunek, malarstwo lub inne techniki – nie stosowanie sypkich środków), na karcie B2 (50x70) pionowo przedstawiającej obraz/symbol związany z historią lub kulturą chińską, m.in. z architekturą, urokami parków przyrody, czy malowniczych strojów,

- liczy się sposób przedstawienia oraz oryginalność pomysłu,

- podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem autora w prawym dolnym rogu,

- przesłanie lub dostarczenie pracy usztywnionej (zgniecione będą zdyskwalifikowane) wraz z wypełnionym formularzem na adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie PROGRESSIO, ul. Słowińców 47, 52-339 Wrocław z dopiskiem ,,Podróże małe i duże – Państwo Środka”

- prace należy dostarczyć do 20 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Oceny prac dokona niezależne jury, składające się z przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych, Instytutu Konfucjusza UWr. oraz Europejskiego Stowarzyszenia PROGRESSIO.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja 2017 r. a wyniki podane zostaną na stronach: PROGRESSIO, Instytutu Konfucjusza i SP 42.

 

Wszyscy, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie, powinni swoje prace przekazać organizatorom na własność. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z póź. zm.)

 

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.

 

Nagrody zostaną wręczone laureatom 30 maja 2017 o godz. 10:00 podczas wernisażu i Festiwalu Kultury Chińskiej w Oratorium Marianum UWr., Plac Uniwersytecki 1.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie, jak również odwołania konkursu.

 

Kontakt: boguslawaprzewloka@gmail.com, tel. 507325406 po godzinie 16:00.

 

zgłoszenie uczestników

 

więcej...

Rejestracja na egzaminy HSK YCT i BCT

07.04.2017

Osobom zainteresowanym egzaminami z j.chińskiego przypominamy, iż na poszczególne egzaminy rejestrować należy się osobiście na stronie:

http://www.chinesetest.cn

 

terminy rejestracji:

BCT 11 czerwca 2017 - rejestracja do 15 maja 2017r.

HSK 11 czerwca 2017 - rejestracja do 15 maja 2017r.

YCT 13 maja 2017 - termin rejestracji do 16 kwietnia 2017r.

 

 

 

więcej...

Wolontariat Wrocław Global Forum

29.03.2017

W związku z organizacją międzynarodowej konferencji Miasto Wrocław poszukuje wolontariuszy. 
  
Wrocław Global Forum to jedna z najważniejszych konferencji, dotyczących bieżącej polityki i ekonomii w naszej części Europy. 
Organizatorami WGF są: Miasto Wrocław, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz prestiżowy amerykański think thank Atlantic Council. Co roku, na kilka dni do Wrocławia przyjeżdża kilkuset polityków, ekonomistów, dziennikarzy, liderów społecznych. Wśród nich są m.in. głowy państw, szefowie dyplomacji, renomowani analitycy polityczni, parlamentarzyści. Regularnie zza Atlantyku przybywa do Wrocławia silna reprezentacja amerykańskiego Senatu i Izby Reprezentantów. W tym roku konferencja odbędzie się już po raz ósmy. 

 

    

więcej...

Certyfikaty z dnia 12.02.2017 r.

24.03.2017

Szanowni Państwo,


Certyfikaty z egzaminów z HSK i HSKK z lutego 2017 są do odebrania w Sekretariacie IK! Osoby, które nie mogą odebrać certyfikatów osobiście proszone są o wysłanie maila na sekretariat.ik@uwr.edu.pl z podaniem adresu korespondencyjnego, na który certyfikaty zostaną wysłane.

więcej...

Sprostowanie - godziny egzaminów ustnych w dniu 19.03.2017

16.03.2017

Szanowni Państwo

 

bardzo przepraszamy za kolejne zmiany. 

Zmianie uległy godziny egzaminów HSKK 2 i HSKK 3 

 

HSKK Medium Test will start at 13:40, in Test room #2.

13:40 -- 15:00: H81702710020000001 -- H81702710020000007

15:10--16:30: H81702710020000008 -- H81702710020000015

HSKK Advanced Test will start at 17:00, in Test room #2.

17:00-17:30: H91702710020000001 -- H91702710020000002

więcej...

Ważne informacje dotyczące egzaminu HSK i HSKK w dniu 19.03.2017

16.03.2017

Szanowni Państwo

przypominamy o konieczności zabrania ze sobą Admission Ticket (do wydrukowania na stronie egzaminacyjnej), osoby bez tego dokumentu nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

Osoby, które nie zamieściły swoich zdjęć przy rejestracji na egzamin proszone są o przyniesienie 2 egz zdjęcia w dniu egzaminu.

więcej...

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.