Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i zagadnień, obejmujących problematykę: kształtowania krajobrazu oraz form ochrony przyrody i krajobrazu Chin. Przegląd unikalnych i charakterystycznych obszarów, pod względem uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, gospodarczych, społecznych i historycznych, umożliwi poznanie różnorodności krajobrazów Chin. Przedmiot poszerza i rozwija wiedzę z zakresu Geografii Chin. Przyczynia się również do poznania specyfiki procesów gospodarczych i bogactwa przyrodniczego Chin.